I б Усмивки

Първа „Б” група „УСМИВКИ”

Учители:

Старши учител – Даниела Иванова

Учител – Милена Славева