БДП

Обучение по пътна безопастност в закрития център на ДГ №2 "Осми март" на 19 март 2021 г.