Обществен съвет


Председател:
Нели Жечкова Йорданова

Представител на финансиращ орган:

Иванка Атанасова

Родители:

Назеднде Мустафова
Петя Александрова
Ивайло Иванов

 

Покана за обществен съвет

Покана за обществен съвет