Контакти

Детска градина "Осми март"

град Търговище

ул. "Никола Рилски" №2


Директор

Ивелина Атанасова


тел.: 060162460

email: 8mart@mail.bg