Контакти

Детска градина "Осми март"

град Търговище

ул. "Никола Рилски" №2


Директор

Ивелина Атанасова


тел.: 060162460

emailinfo-2500903@edu.mon.bg