Екип

Професионална визитка на педагогическия, медицинския и непедагогическия персонал на ДГ „Осми март” през учебната 2019/2020 година:Педагогочески персонал Непедагогически персонал

Директор:

Ивелина Атанасова

 

Първа „А“ група „СЛЪНЦЕ“

Старши учител – Веселина Паскалева

Старши учител – Снежанка Иванова

 

Първа „Б” група „УСМИВКИ”

Старши учител – Даниела  Иванова

Учител – Милена Славева

 

Втора „А” група „МЕЧО ПУХ”

Старши учител – Емил Фиданчев

Старши учител – Николинка Гълъбова

 

Втора „Б“ група „Лъвчета”

Старши учител – Румяна Георгиева

Старши учител – Живка Христова

  

Трета група „Звездичка”

Старши учител – Небие Алиева

Учител – Деница Димитрова


Четвърта „А” група – „Веселушко”

Старши учител – Янка Кънчева

Старши учител - Албена  Димчева

 

Четвърта „Б” група – „Дъга”

Старши учител – Снежана Димитрова

Старши учител – Цветелина Андреевич

Счетоводител:

Мария Стефанова

 

ЗАТС:

Лиляна Русева

 

Медицинска сестра:

Галиана Славчева

Помощник възпитатели:

Мария Иванова

Теменужка Панова

Даринка Тончева

Надя Миланова

Хатидже Сабриева

Диляна Симеонова

Дияна Иванова

Юрке Ереджебова