Звездичка

Група Звездичка

Първа група „Звездичка”

Старши учител – Петя Василева Лазарова

Образователна квалификационна степен – магистър предучилищна педагогика

Музикална педагогика

Учител – Деница Димитрова

Образователна квалификационна степен – бакалавър

Специалност – “Предучилищна педагогика