Лъвчета

Група Лъвчета

Четвърта „Б“ група „Лъвчета”

Учители:

Старши учител – Румяна Георгиева

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност – “Предучилищна педагогика“

Старши учител – Емил Фиданчев Стоичков

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност – “Предучилищна педагогика“