Мечо Пух

Четвърта  „А” група „МЕЧО ПУХ”

Учители:

Старши учител – Янка Пенчева Кънчева

Образователно-квалификационна степен – магистър

Специалност – “Предучилищна и начална училищна педагогика“

Старши учител – Николинка Пенева Гълъбова

Образователно-квалификационна степен – магистър