Слънце

Група Слънце

Трета „А“ група „СЛЪНЦЕ“

Учители:

Старши учител – Веселина Паскалева

Образователно-квалификационна степен - магистър

Специалност – “Предучилищна и начална училищна педагогика“

Старши учител – Снежанка Иванова

Образователно-квалификационна степен - магистър

Специалност – “Предучилищна и начална училищна педагогика“