Усмивки

Група Усмивки

Трета „Б” група  „УСМИВКИ”

Учители:

Старши учител – Стефка Тодорова Горанова

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Специалност – “Детска учителка

Старши учител – Даниела Стоянова Иванова

Специалност – “Предучилищна и начална учителска педагогика“

Специализация – музика