Екип

 

Професионална визитка на педагогическия, медицинския и непедагогическия персонал на ДГ „Осми март” през учебната 2017/2018 година:

Директор: Ивелина Атанасова

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност „Предучилищна педагогика“

ВПИ Благоевград

Придобита V ПКС ДИПКО Варна

Придобита ІV ПКС към СУ „Св.Климент Охридски“

ПЪРВА група „Звездичка”

Старши учител – Петя Василева Лазарова

Образователна квалификационна степен – магистър предучилищна педагогика

ШУ „Св. Константин Преславски“

Образователна квалификационна степен – бакалавър

Музикална педагогика

Учител – Деница Димитрова

Образователна квалификационна степен – бакалавър

Специалност Предучилищна педагогика“ – ВТУ

Придобита V ПКС към СУ “Св. Климент Охридски

ВТОРА „А” група – „Веселушко”

Учители

Старши учител – Живка Христова

Образователна квалификационна степен - магистър

Специалност Предучилищна педагогика

ШУ „Св. Константин Преславски“

Придобита V ПКС към СУ Св. Климент Охридски“

Старши учител Албена Янкова Димчева

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност Предучилищна педагогика

ШУ „Св.Константин Преславски“

Специализация по музика в Пловдивски университет

Придобита V ПКС към СУ „Св.Климент Охридски „

Придобита ІV ПКС към СУ „Св.Климент Охридски „

ВТОРА „Б” група – „Дъга”

Учители:

Старши учител – Снежана Димитрова

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност „Предучилищна педагогика“

ВПИ Благоевград

Придобита V ПКС ДИПКО Варна

Старши учител – Цветелина Анмреевич

Образователна квалификационна степен – бакалавър

Специалност „Предучилищна педагогика“

ШУ „Св. Константин Преславски“

Придобита V ПКС ДИПКО Варна

ТРЕТА „А“ ГРУПА- „СЛЪНЦЕ“

Учители:

Старши учител – Веселина Паскалева

Образователна квалификационна степен - магистър

Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика“

Придобита V ПКС към СУ “Св. Климент Охридски“

Придобита IV ПКС към СУ Св. Климент Охридски“

Старши учител – Снежанка Иванова

Образователна квалификационна степен - магистър

Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика“

Придобита V ПКС към ДИПКО Варна

ТРЕТА „Б”ГРУПА – „УСМИВКИ”

Учители:

Старши учител – Стефка Тодорова Горанова

Образователна квалификационна степен – бакалавър

Специалност „Детска учителка

Старши учител – Даниела Стоянова Иванова

Специалност “Предучилищна и начална учителска педагогика“

ШУ „Св.Константин Преславски“

Придобита V ПКС към СУ “Св. Климент Охридски“

Специализация – музика

ЧЕТВЪРТА  „А” група – „МЕЧО ПУХ”

Учители:

Старши учител – Янка Пенчева Кънчева

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика“

ШУ“ “Епископ Константин Преславски“

Старши учител – Николинка Пенева Гълъбова

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност “Предучилищна и начална учителска педагогика“

ШУ“ “Епископ Константин Преславск

Четвърта  „б“ група -„Лъвчета”

Учители:

Старши учител – Румяна Георгиева

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност “Предучилищна педагогика“

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Придобита IV ПКС към СУ Св. Климент Охридски“

Старши учител – Емил Фиданчев Стоичков

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност Предучилищна педагогика“ ВТУ

Придобита V ПКС в ДИПКО гр. Варна