Групи

Група Усмивки

Трета „Б” група  „УСМИВКИ”

Учители:

Старши учител – Стефка Тодорова Горанова

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Специалност – “Детска учителка

Старши учител – Даниела Стоянова Иванова

Специалност – “Предучилищна и начална учителска педагогика“

Специализация – музика

Група Слънце

Трета „А“ група „СЛЪНЦЕ“

Учители:

Старши учител – Веселина Паскалева

Образователно-квалификационна степен - магистър

Специалност – “Предучилищна и начална училищна педагогика“

Старши учител – Снежанка Иванова

Образователно-квалификационна степен - магистър

Специалност – “Предучилищна и начална училищна педагогика“

Група Лъвчета

Четвърта „Б“ група „Лъвчета”

Учители:

Старши учител – Румяна Георгиева

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност – “Предучилищна педагогика“

Старши учител – Емил Фиданчев Стоичков

Образователна квалификационна степен – магистър

Специалност – “Предучилищна педагогика“

Група Звездичка

Първа група „Звездичка”

Старши учител – Петя Василева Лазарова

Образователна квалификационна степен – магистър предучилищна педагогика

Музикална педагогика

Учител – Деница Димитрова

Образователна квалификационна степен – бакалавър

Специалност – “Предучилищна педагогика

Група Дъга

Втора „Б” група – „Дъга”

Учители:

Старши учител – Снежана Димитрова

Образователно-квалификационна степен – магистър

Специалност-Предучилищна педагогика

Старши учител – Цветелина Анмреевич

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Специалност-Предучилищна педагогика